Ptax do BC desta quarta-feira fecha a R$ 3,1673 na venda